Mwize Tusome oLugwere

Mwize Tusome oLugwere, kitabo ekibbeera aBagwere abeezya okusoma entumu egindi nee nga tibeezya okusoma oLugwere. oyeezya okwega okusoma oLugwere ng'okolesya ekitabo kinu.